Fitxa tècnica

L'espai escènic

Considerem com l'espai ideal, un escenari de 12 metres d'ample per 8 de fons, que ens permet situar perfectament tot els elements que formen l'escenografia característica de l'Orquestra Junior's. La seguretat és imprescindible i per això, aconsellem a l'organització que l'escenari -complint les normatives europees- tingui el certificat de qualitat.

 

L'escomesa elèctrica

La potència ha de ser de 20.000 wats per la llum i 15.000 wats per el so. Si només hi ha una presa de corrent, aquesta serà de 60 kw. Les preses seran amb bornes per connectar el cable directament o en el seu defecte dos connectors tipus cetac de 63 A de 4 pols i terra.

 

El muntatge

Si el camió té un bon accés a l'escenari, el muntatge té una durada aproximada de 4 hores i s'inicia 6 hores abans de l'actuació. Les darreres hores estan destinades a les proves de so dels músics i tècnics.

 

El camió

Les mides són: 4 metres d'alçada, 3 metres d'amplada, 12 metres de llargada, i 15.000 Kg de pes.

 CONTACTE

 

   Partida Comes s/n AP422, 43870 Amposta (Tarragona)

  639.360.496 - 662.006.679

  info@orquestrajuniors.com